Haberler

Eklemeli Üretim – Additive Manufacturing (AM) Yazı Dizisi: Nedir?

Eklemeli üretim teknolojisi 20 yılı aşkın bir süredir araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Üretilmiş mamulden gerekli kısımların çıkarılması yöntemiyle işleyen eksiltici üretimden farklı olarak eklemeli üretim, dijital baskı teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla malzemenin katman katman biriktirilerek eklemlenmesi ile üretim yaparak üç boyutlu parçalar oluşturur. Bunu yaparken de Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design CAD) modellemesi kullanır. Son yirmi yılda yapılan yoğun araştırmalarla, yeni ve yenilikçi eklemeli üretim süreçlerinin geliştirilmesinde ve ticarileştirilmesinde ve bunların havacılık, otomotiv, biyomedikal, enerji ve diğere alanlarda uygulamasında önemli ilerleme kaydedilmiştir.

Yaygın kullanımı, bir dijital baskı türü olarak kabul gören, 3D baskı (üç boyutlu baskı) olan eklemeli üretim teknolojisi ile ilgili yazı dizisinin bu ilk bölümünde eklemeli üretimin ne olduğuna dair bilgi verilmiştir.

Eklemeli üretim, ASTM F42 Teknik Komitesi tarafından “eksiltici üretim metodolojilerinin tersine, üç boyutlu (3D) model verilerinden yararlanarak, genellikle katman üzerine eklenen diğer katmanlarla nesneler yapmak için kullanılan malzeme birleştirme süreci” olarak tanımlanmıştır.

1980’lerin sonlarından beri yoğun olarak araştırılan eklemeli üretim süreçlerinin bazıları ticari olarak geliştirilmiştir. Eklemeli üretim teknolojilerinde yaygın olarak kullanılan malzemeler arasında reçine, termoplastik, metal/seramik/polimer tozları sayılabilir.

Eklemeli üretim teknolojisini kullanarak, üç boyutlu parçaların dijital baskısı doğrudan CAD modelleme ile üretilir ve katman üzerine katman eklenerek oluşturulur. Eklemeli üretim teknolojisi, eksiltici üretim işlemlerinden farklı olarak, geometrik olarak karmaşık parçaların serbest kalıp üretimine olanak tanır. Dijital baskıda eklemeli üretim teknolojisi, teslim süresini önemli ölçüde kısaltır, tek parça ve küçük partiler için uygun maliyetlidir ve eksiltici üretim süreçleriyle mümkün olmayan parçaları oluşturabilir.

Son 20 yılı aşkın bir süredir, yeni eklemeli üretim süreçleri geliştirildi ve bunlar havacılık, otomotiv, biyomedikal ve diğer alanlarda (ör. Dijital baskı, sanat) uygulandı. Bunun yanı sıra, endüstrinin itici gücü de eklemeli üretim teknolojilerinin prototip imalattan hızlı üretime geçmesini kolaylaştırdı. Eklemeli üretim son zamanlarda sıklıkla, dijital baskı teknolojileri kullanılarak, hakkında değerlendirme yapmak ve/veya üzerinde test yapmak için istenen malzeme özelliklerine sahip prototip parçaları üretmek ve aynı zamanda küçük veya orta ölçekli son kullanım ürünleri üretmek için kullanılmıştır. Şu anda, fonksiyonel son kullanım ürünlerinin doğrudan üretimi, eklemeli üretim teknolojisinin ana eğilimi haline gelmiştir.

Kaynak: Guo, N. & Leu, M.C. Front. Mech. Eng. (2013) 8: 215. https://doi.org/10.1007/s11465-013-0248-8

Etiketler:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!